Stichting MOE

Er blijft geen mantelzorger meer over (Bron Trouw)

Er komen steeds minder mantelzorgers, terwijl ook de professionele zorg ouderen weinig hulp kan bieden.

Ouderen kunnen in de toekomst minder een beroep doen op vrienden en familieleden. Ook zorginstellingen kunnen door personeelstekorten niet altijd de nodige hulp bieden. Het gevolg is dat ouderen te lang thuis blijven wonen en ongelukken krijgen.. . . .

De aanwas van potentiële mantelzorgers loopt terug. Een zeventiger die hulp nodig heeft bij het doen van boodschappen of klusjes aan huis, kan momenteel een beroep doen op gemiddeld vier familieleden of vrienden. Over twintig jaar zijn dat nog maar twee , blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. In gebieden waar jongeren wegtrekken, zoals Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg, blijven nog minder mantelzorgers over. Daar hebben ouderen slechts één persoon ‘tot hun beschikking’.

Het is een bijeffect van de vergrijzing, blijkt uit de studie ‘Zorg om banen’ van het PBL. In 2040 telt Nederland maar liefst 2,6 miljoen 75-plussers, twee keer zoveel als nu. Door die groei hebben zeventigers, tachtigers en negentigers straks minder fitte mensen in hun omgeving die hen kunnen helpen. 

Het risico van de slinkende groep mantelzorgers is dat de mensen díe helpen steeds zwaarder belast worden

Liesbeth Hoogendijk

MantelzorgNL, de belangenvereniging voor mantelzorgers, merkt nu al dat de druk toeneemt. “Mantelzorgers geven vaker dan voorheen aan dat ze voor meer mensen tegelijkertijd zorgen. Soms voor twee of drie”, zegt directeur Liesbeth Hoogendijk. “Als het zo moet, hoeft het voor mij niet meer, zeggen ze steeds vaker. En ze vragen zich regelmatig af of ze tegen sommige taken ‘nee’ mogen zeggen.”

Het risico van de slinkende groep mantelzorgers is dat de mensen díe helpen steeds zwaarder belast worden, zegt Hoogendijk. Soms lopen ze zelfs tegen een burn-out aan. “In uitzonderlijke gevallen ontspoort het. De mantelzorger verwaarloost dan degene voor wie hij zorgt of gebruikt fysiek geweld.” 

PBL-onderzoeker Femke Daalhuizen vreest voor isolement van ouderen als er niet genoeg wordt geïnvesteerd in de zorg. “Er zullen meer valincidenten zijn. Ik verwacht dan dat ouderen vaker spoedopvang zullen aanvragen of opgenomen moeten worden in een zorginstelling. De zorgkosten waar eerder op bezuinigd is, worden zo naar elders in de zorgsector verplaatst.”

https://www.trouw.nl/samenleving/er-blijft-geen-mantelzorger-meer-over~ae60558e/