Stichting MOE

Over Stichting MOE

Stichting MOE ondersteunt mantelzorgers. Zorgt u intensief voor een naaste of dierbare? Sluit u dan aan bij Stichting MOE om zo nu en dan zelf leuke activiteiten te ondernemen. Wij vinden het belangrijk dat mensen die mantelzorg verlenen op hun eigen manier voor een ander kunnen zorgen èn maatschappelijk actief blijven.

Het bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Mickey Biddlecombe

Mickey Biddlecombe

Voorzitter van Stichting MOE

Micky is sinds 1990 Mantelzorger. Ze is moeder van vier kinderen, waarvan drie zorgintensief door een chronische longziekte. Twee van haar kinderen hebben ook nog ADHD én een verstandelijke beperking. Micky heeft 2 jaar intensief meegewerkt aan de revalidatie van haar man die betrokken was bij een bedrijfsongeval. Sinds 2012 is zij ook Mantelzorger van haar ouders die met het verstrijken van de jaren steeds meer hulp en ondersteuning nodig hadden.

Micky zet zich in als ervaringsdeskundige en voorlichtster in bij Stichting MOE , is ambassadeur voor Per Saldo in de gemeente Zaanstad en adviseert zorgprofessionals, beleidsmakers en patiëntenverenigingen in Zaanstad en de regio.

"4 Miljoen Mantelzorgers in Nederland. Je bent er één, je kent er één, je wordt het of je hebt er één nodig!"

Britta Zaal

Britta Zaal

Secretaris Stichting MOE

Stichting MOE ondersteunt mantelzorgers. Zorgt u intensief voor een naaste of dierbare? Sluit u dan aan bij Stichting MOE om zo nu en dan zelf leuke activiteiten te ondernemen. Wij vinden het belangrijk dat mensen die mantelzorg verlenen op hun eigen manier voor een ander kunnen zorgen èn maatschappelijk actief blijven.

“Iedereen is weleens moe, mantelzorgers vaak doodmoe. Bij stichting MOE zijn wij juist dan vol nieuwe energie. "

Patrick Halters

Patrick Halters

Penningmeester Stichting MOE Nederland

Vanaf 2015 is Patrick Penningmeester van Stichting MOE. Zijn voornaamste reden om zich in te zetten, is dat hij van jongs af aan is opgegroeid in een gezin waar Mantelzorg centraal stond. Hij weet dus van de hoed en de rand. Patrick is in het dagelijks leven werkzaam bij de gemeente Woerden en is actief als vrijwilliger voor onder andere Dorcas Nederland en het CDA Zaanstad.

“Stichting MOE biedt een luisterend oor voor (in de knel geraakte) Mantelzorgers in de Zaanstreek.”

Dick van Heun

Bestuurslid & adviseur Stichting MOE

Dick is 18 jaar mantelzorger voor zijn vrouw geweest. Sinds haar overlijden in 2007 is hij mantelzorger voor een gezin in zijn leefomgeving en doet daarvoor veel administratief werk. Dick is boekhouder van beroep en tevens financieel/fiscaal deskundig en helpt veel mensen bij het invullen van belastingaangiften en PGB-administraties. Doordat hij dit alles kon toepassen tijdens de ziekteperiode van zijn vrouw, heeft hij de benodigde kennis beschikbaar op dit terrein. Dick is 18 jaar als voorlichter werkzaam voor het project van Mezzo “Mantelzorger aan het woord” en geeft lezingen omtrent financiën en fiscale regelgevingen in de eigen omgeving.

“Ik vind als mantelzorger het heel belangrijk dat stichting MOE aan de weg timmert en voor onze belangen opkomt.” 

Nick Hendriks

Nick Hendriks

Bestuurslid & adviseur Stichting MOE

Nick Hendriks studeert HBO Bestuurskunde en loopt stage bij de Gemeente Zaanstad. Zijn onderzoeksopdracht was destijds om een inventarisatie te maken wat de gemeente allemaal doet voor mantelzorgers. Door de stage is hij in aanraking gekomen met Stichting MOE. Binnen de stichting is Nick verantwoordelijk voor Bestuur & Netwerk, wat inhoudt dat hij zorgdraagt voor het netwerken en de contactpersoon binnen de gemeente is.

 “Mantelzorg is niet alleen zorgen voor iemand anders maar ook zorgen om jezelf maken.”