Algemene voorwaarden doneren Stichting MOE Nederland

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing als u doneert aan de Stichting Mantelzorgers Onder Elkaar Nederland, ook bekend als Stichting MOE Nederland.
De Stichting stelt zich ten doel mantelzorgers te ondersteunen en voorlichting over mantelzorg te geven. Stichting MOE Nederland is statutair gevestigd te Wormerveer en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer NL63297000.
Stichting MOE Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie over de ANBI status vindt u op: mantelzorgersonderelkaar.nl/anbi-moe/ .

Hoe kunt u doneren?

U kunt online doneren aan de stichting zonder winstoogmerk via mantelzorgersonderelkaar.nl/donatie. De betaling loopt via iDeal.

Donatievoorwaarden 

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via bovenstaande  website aan Stichting MOE Nederland wordt gedaan. Stichting MOE behoudt zich het recht voor om de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen. 

Rechten en plichten van Stichting MOE

Elke betaling die via mantelzorgersonderelkaar.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Stichting MOE Nederland en zal door Stichting MOE Nederland worden aangewend worden voor bestemmingen die ten doel hebben het ondersteunen van mantelzorgers en het geven van voorlichting. Restitutie van het donatiebedrag is niet mogelijk. In de Privacy Verklaring van Stichting MOE Nederland leest u welke maatregelen de Stichting neemt ter beveiliging van persoonsgegevens van de donateur.
Meer informatie via mantelzorgersonderelkaar.nl/privacy-verklaring/

Rechten en plichten van de donateur 

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Stichting MOE Nederland de donatie zal aanwenden voor bestemmingen die ten doel hebben het ondersteunen van mantelzorgers en voorlichting geven. Om een donatie te kunnen doen, dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en emailadres correct op te geven en akkoord te gaan met de Privacy Verklaring.

Juridisch 

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De disclaimer op de website van Stichting MOE Nederland is onverkort van toepassing. Zie: mantelzorgersonderelkaar.nl/disclaimer/
Stichting MOE Nederland verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kunt u lezen in de mantelzorgersonderelkaar.nl/privacy-verklaring/.

Versie: 1.0 – 17-8-2022