Over Stichting MOE

Stichting MOE ondersteunt mantelzorgers. Zorgt u intensief voor een naaste of dierbare? Stichting MOE biedt voor de mantelzorger diverse activiteiten, zoals wekelijks een ontmoeting met andere mantelzorgers. Ook een spreekuur waar u met vragen of zorgen terecht kunt. Wij zijn dagelijks, dus ook in het weekend bereikbaar voor al u vragen. Stuur ons een email info@mantelzorgersonderelkaar.nl of bel ons 0644460693. Wij vinden het belangrijk dat mensen die mantelzorg verlenen op hun eigen manier voor een ander kunnen (blijven) zorgen en daarbij maatschappelijk actief blijven.

Ook Sociale Wijkteams of andere zorgleveranciers kunnen ons om hulp vragen. U kunt dit doen via ons contactformulier of via telefoonnummer 0644460693.

Het bestuur

Oprichtster en voorzitter Micky Epema

Micky is sinds 1990 Mantelzorger. Ze is moeder van vier kinderen, waarvan drie zorgintensief door een chronische longziekte. Twee van haar kinderen hebben ook nog ADHD én een verstandelijke beperking. Micky heeft 2 jaar intensief meegewerkt aan de revalidatie van haar ex-man die betrokken was bij een bedrijfsongeval. Sinds 2012 is zij ook Mantelzorger voor haar ouders die met het verstrijken van de jaren steeds meer hulp en ondersteuning nodig hebben.

4 Miljoen Mantelzorgers in Nederland. Je bent er één, je kent er één, je wordt het of je hebt er één nodig!”

Secretaris Britta Zaal-Jongewaard

Alle bestuursleden van stichting MOE zijn (ex) mantelzorgers. Dus weten wij waarover we praten. Zelf ben ik mantelzorger voor mijn echtgenoot en was dit voor mijn beide ouders waarvan er een dementie had en de ander een lichamelijke beperking. Daarbij ben ik ook moeder van 3 volwassen kinderen, en oppas-oma van 4 kleinkinderen. Na een carriére van 34 jaar als directiesecretaresse kan ik mijn vaardigheden goed benutten. Voor de Mantelzorger die ons belt of mailt ben ik het eerste aanspreekpunt. Het luisterend oor.

“Iedereen is wel eens moe, mantelzorgers zijn vaak dood-moe”

Penningmeester Patrick Halter

PATRICK HALTERS

Vanaf 2015 is Patrick Penningmeester van Stichting MOE. Zijn voornaamste reden om zich in te zetten, is dat hij van jongs af aan is opgegroeid in een gezin waar Mantelzorg centraal stond. Hij weet dus van de hoed en de rand. Patrick is in het dagelijks leven werkzaam bij de gemeente Amsterdam en is actief als vrijwilliger voor onder andere Dorcas Nederland en het CDA Zaanstad.

Stichting MOE biedt een luisterend oor voor (in de knel geraakte) Mantelzorgers in de Zaanstreek.”

Bestuurslid Dick van Heun

Stichting MOE Bestuurslid D. v. Heun

Dick is 18 jaar mantelzorger voor zijn vrouw geweest. Sinds haar overlijden in 2007 is hij mantelzorger voor een gezin in zijn leefomgeving en doet daarvoor veel administratief werk. Dick is boekhouder van beroep en tevens financieel/fiscaal deskundig en helpt veel mensen bij het invullen van belastingaangiften en PGB-administraties. Doordat hij dit alles kon toepassen tijdens de ziekteperiode van zijn vrouw, heeft hij de benodigde kennis beschikbaar op dit terrein. Dick is 18 jaar als voorlichter werkzaam voor het project van Mezzo “Mantelzorger aan het woord” en geeft lezingen omtrent financiën en fiscale regelgevingen in de eigen omgeving.

‘Ik vind als mantelzorger het heel belangrijk dat stichting MOE aan de weg timmert en voor onze belangen opkomt.”